Elite Jobs International ofron një gamë të gjerë trajnimesh dhe çertifikimesh për profesionistët dhe organizatat përmes programeve tona pë r punonjë sit dhe të lidershipit. Ne mund të zhvillojmë ë orkshops për një larmi temash, përfshirë dhe të tjera që nuk janë listuar kë tu - kështu që na tregoni se cilat janë nevojat tuaja.

Për Individët

Këshillim Karriere i personalizuar

Këshillimi i karrierës "on-call" do të thotë që ju mund të telefononi një ekspert për cdo përgjigje të pyetjeve tuaja. Ne ecim pranë jush si rekrutues me përvojë, duke ju stërvitur dhe inkurajuar në rrugëtimin tuaj.

Trajnoni dhe zhvilloni aftësitë e ekipit tuaj për më shumë sukses

Çdo organizatë ose individ që dëshiron të zgjerojë njohuritë duhet të investojë në trajnime dhe zhvillim professional rregullisht. Mbi të gjitha, pa trajnimin dhe njohuritë e duhura të punonjësve tuaj është e pamundur të kesh rritjen dhe suksesin afatgjatë në treg. Çdo organizatë ka nevojë të mundë sojë trajnime dhe të zhvillojë punonjësit e saj për shumë arsye, si:

 

  • Një trajnim i plotë lejon punonjësit të kuptojnë me saktësi rolin e tyre të punës, gjë që u mundëson atyre të punojnë të pavarur ose me mbikëqyrje minimale
  • Nevoja e çdo punonjësi për rritje, motivim dhe të ndihet i/e vlerësuar në punë, janë që të gjitha arsye gjë cojnë në rritjen e nivelit të tyre të produktivitetit.
  • Një program i rregullt për zhvillimin e aftësive të punonjësve ndihmon kompaninë tuaj të ketë një staf të që ndrueshëm.
  • Teksa i gjithë ekipi juaj zhvillon aftësitë e tij, ai njëkohësisht përmirëson dhe ngre në nivel më të lartë planifikimet, proceset dhe zbatimin e tyre.
  • Ndërsa produktiviteti kryesor i organizatës tuaj rritet, ju jeni më pranë arritjes së qëllimeve të biznesit tuaj.
//elitejobs.org/wp-content/uploads/2021/02/LOGO-per-WEB-Transparente.png

Newsletter

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!

sqAlbanian