Specialist Marketingu

Full time
Tirane, Albania
Posted 3 years ago

Ne jemi në kërkim të një Specialist Marketingu

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës për të gjitha kanalet dhe materialet e komunikimit të kompanisë (on-line, off-line, ATL, BTL, aktivitetet e mediave sociale, website etj);
 • Harton, zbatimi dhe monitoron strategjinë dhe planet e marketingut;
 • Kryen hulumtime të tregut dhe identifikon pikat e forta dhe dobësitë të kompanisë; gjen mundësitë e tregut;
 • Promovon imazhin e kompanisë duke krijuar dhe mbajtur kontakte me partnerë strategjikë si media, palët e interesuara dhe klientë të mundshëm;
 • Planifikon dhe realizon ekzekutimin e të gjithë marketingun dixhital, përfshirë SEO/SEM (optimizimi i motorreve të kërkimit/marketingu i motorrove të kërkimit), bazën e të dhënave të marketingut, email-in, mediat sociale dhe fushatat reklamuese;
 • Bashkepunon me Departamentet e tjera në lidhje me fushatat e marketingut;
 • Mirëmban faqet website të kompanisë;
 • Përpilimi i raporteve javore, mujore, e vjetore të aktiviteteve dhe matje të efikasitetit të tyre.

Kriteret dhe Aftësitë

 • Arsimi i lartë në Marketing, Shkenca kompjuterike dhe të ngjashme. Diploma Master do të ishte avantazh;
 • Të ketë mbi 3 vjet eksperience pune në Marketing;
 • Të njohë shume mirë të gjuhës Angleze;
 • Të njohë WordPress : Elementor & Unison Builder;
 • Të zotërojë shumë mirë Adobe Illustrator & Photoshop dhe ‘’Paketën Office’’;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në Google AdWords, Google Trends;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar, si dhe aftësi të shumë të mira prezantimi;
 • Të ketë aftësi të mira të punuarit në grup si dhe ndërtimin e mardhënieve me të tjerët.

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në: hr@elitejobs.org duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

Apply Online