Menaxher/e i Departamentit Marketing

Full time
Tirane, Albania
Posted 2 years ago

Elite Jobs International kërkon një Menaxher/e Departamenti Marketing, për klientin e saj një ndër kompanitë më të
mëdha të distribucionit dhe importit në vend dhe rajon.

Përgjegjësitë Kryesore:
• Përgjegjës për kontrollin e fushatave/aktiviteteve të marketingut në terren;
• Ndërton dhe mban marrëdheniet me furnitorët e kompanisë dhe përgatit raporte për to;
• Zbaton strategjitë marketing të brande-ve sipas planit vjetor dhe raporton tek furnitorët aktivitetet
marketing të përfunduara sipas marrëveshjeve përkatëse;
• Përgjegjës për njohjen e produkteve, kanalet e shitjes, segmentimin e tregut, konkurencën, kërkesat e
konsumatorëve me qëllim ekzekutimin e fushatave përkatëse;
• Përgjegjës për planifikimin vjetor në bashkëpunim me manaxherët përkatës (shitje, distribucion, supply
chain, financë);
• Përgjegjës për cilësinë e materialeve promovuese dhe vendosjen e tyre ne treg;
• Drejton, motivon dhe vlerëson performancën e stafit të departamentit.

Kërkesat për këtë pozicion janë:
• Diplomë Universitare në Marketing, Administrim Biznes apo fusha të tjera të ngjashme;
• Eksperiencë e mëparshme në Marketing në pozicione drejtuese;
• Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
• Aftësi të shkëlqyera drejtuese dhe komunikuese;
• Aftësi sh të mira në menaxhimin e buxhetit;
• Leje drejtimi kategoria B

Si të aplikoni:
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi bëni submit CV këtu.

Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”. Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

Apply Online