Gjermani, ofrohen vende pune për INFERMIER/E

Posted 7 months ago

INFERMIERË TË LICENSUAR për t’iu bashkuar spitaleve në Gjermani.

Përgjegjësitë kryesore:

Më Poshtë janë vetëm disa prej detyrave kryesore:

  • Të vëzhgojë dhe vlerësojë pacientët në cdo kohë;
  • Të administrojë planet gjithëpërfshirëse të kujdesit infermieror për pacientët duke ndjekur me përpikmëri trajtimet dhe medikamentet;
  • Të monitorojë dhe raportojë simptomat dhe ndryshimet në statusin e pacientit;
  • Të bashkëpunojë me ekipin mjekësor për statusin e pacientit;
  • Të mbajë të dhëna të plota dhe të sakta të pacientit.

Kërkesat e profilit:

  • Diplomë në Infermieri dhe license si infermier/e;
  • Minimumi 1 vit eksperiencë në specialitete të ndryshme.
  • Të keni mbrojtur Gjermanishten në nivel B1;
  • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;

Nëse ju zotëroni dhe plotësoni kërkesat e mësipërme dhe dëshironi të punoni dhe jetoni në Gjermani Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë dokumentat e tyre të listuara më poshtë në adresën: nurses@elitejobs.org

1- CV në Gjermanisht

2- Diploma dhe Licensa të përkthyera dhe të noterizuara

3- Certiikata e mbrojtjes së gjuhës

4- Fotokopje e pasaportës

Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”. Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

Apply Online