Për një nga klientët tanë në Angli (UK), një shtëpi përkujdesi për fëmijët me autizëm dhe vështirësi në të mësuarit apo nevoja të tjera emocionale, po kërkojmë:  

PUNONJËS PËRKUJDESI – CARE WORKERS

Përgjegjësitë kryesore:

• Të siguroni që të gjitha detyrat e detajuara në Planin e Kujdesit të kryhen me përpikmëri.

• Të ndihmoni fëmijët me autizëm të jetojnë në mënyrë sa më të pavarur dhe zhvillimit të aftësive për një jetesë të përditshme sa më normale.

• Ruajtja e konfidencialitetit dhe angazhimi për të mos i dhënë informacion palëve të treta, përveç rasteve kur pëlqimi për ndarjen e informacionit është dhënë me shkrim.

• Ofroni ndihmë praktike dhe mbështetje emocionale që mund të bëjnë një ndryshim të madh në jetën e individëve dhe familjeve të tyre.

• Mbështetni dhe ndihmoni me procese si gatimi dhe pastrimi.

• Ruajtja sa më shumë e pavarësisë dhe dinjitetit të klientit.

Kërkesat e profilit:

 • Minimumi 1 vit përvojë pune me fëmijë me autizëm dhe aftësi për të krijuar një plan mbështetës të individualizuar (pranohen aplikime dhe nga individë të cilët janë kujdesur për dike me autizëm në rrethin familjar).
 • Aftësia për të ndihmuar në identifikimin e qëllimeve të tilla si rritja e pavarësisë, aftësitë sociale dhe aftësitë e komunikimit.
 • Të keni një natyrë miqësore dhe empatike.
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • Niveli i gjuhës Angleze: i/e aftë për të kaluar IELTS UKVI General Training me një rezultat overall B1;
 • E gatshme të zhvendoseni sapo të dale viza e punës.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkojnë CV në Anglisht më poshtë ose dërgojeni në hr@elitejobs.org duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale"

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Për një nga klientët tanë në Angli (UK), një shtëpi përkujdesi për fëmijët me autizëm dhe vështirësi në të mësuarit

Full time
United Kingdom
Posted 4 javë ago

On behalf of our client, an innovative company with a cutting-edge platform for the creative industry that connects creative people worldwide, providing them with the tools, community, and opportunities to thrive, we are looking to hire a Full Stack Engineer to join their dynamic team Remotely.  

Role Description:

This is a full-time remote role for a Full Stack Engineer who will work on all aspects of software development, including both front-end and back-end development. The Full Stack Engineer will be instrumental in developing and enhancing our platform, which combines aspects of event ticketing with a professional networking site for the creative industry, maintaining and improving existing software applications.

Responsibilities:

 • Design and implement robust front-end solutions using React and PHP, ensuring a seamless and intuitive user experience.
 • Develop and maintain back-end systems, focusing on database design, scalability, and integration with various APIs and services.
 • Collaborate with the payments team to integrate and manage payment processing systems, ensuring secure and efficient transactions.
 • Work closely with cross-functional teams, including design, product, and marketing, to understand user needs and translate them into functional features.
 • Ensure high-quality code standards, including writing tests and performing code reviews.
 • Stay up-to-date with emerging trends and technologies in full-stack development.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field, or equivalent work experience.
 • Strong experience with front-end technologies, particularly React, Java
 • Proficient in back-end development, with a focus on database design and management.
 • Experience with payment system integration and e-commerce platforms.
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong communication and teamwork abilities.

If you meet the above criteria, then do not hesitate to upload your CV in English below and/or send it to hr@elitejobs.org Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate about age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability and nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 “On Personal Data Protection”.

Due to the high number of applications, only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

On behalf of our client, an innovative company with a cutting-edge platform for the creative industry that connects creative people

Full time, Remote
Posted 1 muaj ago

Lindja e Mesme vazhdon të ofrojë vende të lira për individë të talentuar. Elite Jobs International, aktualisht po kërkon: INFERMIERË me eksperiencë në spital përkatësisht në Urgjencë, ICU, Pediatri, Maternitet etj., për t'iu bashkuar një nga spitaleve më të mëdhenj në DOHA, KATAR.

Paketa e Benefiteve:

Paga bazë $1500 - $2100 Neto

Pagesë ekstra sipas legjislacionit për orët shtesë

Pagesë për shpenzimet ushqimore

Akomodimi I mbuluar nga kompania përfshirë dhe faturat e energjisë elektrike, ujit dhe internetit.

Biletë Fluturimi (një herë në vit e paguar)

Transporti nga banesa në punë dhe anasjelltas i siguruar nga kompania

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë në Infermieri, i/e licensuar;
 • Minimumi 2 vjet përvojë në një klinikë / mjedis spitalor;
 • Kaloni provimin mjekësor;
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë të shkëlqyer dhe me kortezi;
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • Njohës shumë i/e mirë i gjuhës Angleze;

Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale". Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Lindja e Mesme vazhdon të ofrojë vende të lira për individë të talentuar. Elite Jobs International, aktualisht po kërkon: INFERMIERË

Full time
Posted 2 muaj ago

Nëse dëshironi një mundësi punësimi në Gjermani, Apliko tani!

Elite Jobs International, në bashkëpunim me një nga Klientët tanë në Gjermani, që ka në zoterim një nga Platformat më të rëndësishme për Punëdhënësit Gjermanë në gjetjen e punonjësve të tyre, në të gjitha industritë, është ne kërkim dhe mirëpret aplikime nga të gjithë të interesuarit për tu punësuar në Gjermani, në profesione dhe industry të ndryshme.

Nëse ju jeni i/e interesuar ngarkoni CV-në tuaj në Gjermanisht dhe/ose Anglisht në butonin upload më poshtë dhe/ose dërgojeni në: germanywork@elitejobs.org

Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale".

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Nëse dëshironi një mundësi punësimi në Gjermani, Apliko tani! Elite Jobs International, në bashkëpunim me një nga Klientët tanë në

Full time
Germany
Posted 3 muaj ago

On behalf of our client, an international freight forwarder company that operates in over 13 countries, we are currently recruiting for the position of DATA ENTRY CLERKS to join their team in their new office in Tirana, Albania.

Summary

The Data Entry Clerk is responsible for entering and updating data into a proprietary system or online platform, such as INTTRA, or a proprietary system to the Carriers. The data will be used to support the documentation process for international logistics shipments.

About the Job

Job Title:                          Data Entry Clerk

Department:                     Documentation

Industry:                            International Logistics

Location:                            Tirana, Albania

Type:                                   Full-time, office-based

Reporting To:                    Documentation Manager

Main Responsibilities

 • Enter and update data into a proprietary system or online platform, such as INTTRA or a proprietary system to the Carriers.
 • Review and verify data for accuracy and completeness.
 • Identify and correct errors in data.
 • Follow established documentation procedures and guidelines.
 • Maintain confidentiality of all data.
 • Provide administrative support to the Documentation Manager and other members of the team.

Qualifications & Requirements

 • High school diploma or equivalent.
 • Experience with data entry.
 • Strong typing skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Excellent attention to detail and accuracy.
 • Good organizational and time management skills.
 • Ability to learn and use new software systems.
 • Knowledge of English or Italian is compulsory.
 • A combination of English and Italian is a plus.
 • English in combination with either Spanish or Portuguese is a plus.
 • Experience in the logistics sector is a plus.

Working Hours

Monday to Friday office environment in Tirana is from 8:30 AM to 5:30 PM, with a one-hour lunch break.

This is an office-based position. The Documentation Manager will report to the DCS head office.

How to apply?

If you meet the above criteria, then do not hesitate to apply by uploading your CV below and/or sending your CV (in English) to hr@elitejobs.org with the subject DATA ENTRY OPERATOR. Only the selected candidates will be contacted for an interview.

All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".  

YOU’RE WELCOME!

On behalf of our client, an international freight forwarder company that operates in over 13 countries, we are currently recruiting

Posted 4 muaj ago

INFERMIERË TË LICENSUAR për t'iu bashkuar spitaleve në Gjermani.

Përgjegjësitë kryesore:

Më Poshtë janë vetëm disa prej detyrave kryesore:

 • Të vëzhgojë dhe vlerësojë pacientët në cdo kohë;
 • Të administrojë planet gjithëpërfshirëse të kujdesit infermieror për pacientët duke ndjekur me përpikmëri trajtimet dhe medikamentet;
 • Të monitorojë dhe raportojë simptomat dhe ndryshimet në statusin e pacientit;
 • Të bashkëpunojë me ekipin mjekësor për statusin e pacientit;
 • Të mbajë të dhëna të plota dhe të sakta të pacientit.

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë në Infermieri dhe license si infermier/e;
 • Minimumi 1 vit eksperiencë në specialitete të ndryshme.
 • Të keni mbrojtur Gjermanishten në nivel B1;
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;

Nëse ju zotëroni dhe plotësoni kërkesat e mësipërme dhe dëshironi të punoni dhe jetoni në Gjermani Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë dokumentat e tyre të listuara më poshtë në adresën: nurses@elitejobs.org

1- CV në Gjermanisht

2- Diploma dhe Licensa të përkthyera dhe të noterizuara

3- Certiikata e mbrojtjes së gjuhës

4- Fotokopje e pasaportës

Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale". Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

INFERMIERË TË LICENSUAR për t’iu bashkuar spitaleve në Gjermani. Përgjegjësitë kryesore: Më Poshtë janë vetëm disa prej detyrave kryesore: Kërkesat

Posted 5 muaj ago

Elite Jobs International, është në kërkim të një: Asistente Zyre

Detyrat:

Asiston kompaninë/zyrën në katër funksione bazë të:

 1. Administrative: Asistencë në menaxhimin administrativ të zyrës
 2. Marrëdhënie me publikun: Asistencë  në komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë
 3. Rekrutim: Asistencë në menaxhimin e kanalit të gjetjeve të kandidatëve & klientëve
 4. Marketing: Asiston në përgatitjen dhe postimin e materialeve në rrjetet sociale

Një përshkrim më i detajuar i funksioneve do të diskutohet në intervistë.

Kriteret dhe Aftësitë

 • Arsimi i lartë – preferohet në Menaxhim Biznesi, Shkenca kompjuterike, Informatikë Ekonomike, Juridik dhe të ngjashme.
 • Të ketë mbi 1 vit eksperience pune në pozicione të ngjashme;
 • Të njohë shume mirë të gjuhës Angleze, përbën avantazh nëse dini dhe Gjermanisht;
 • Të zotërojë shumë mirë ‘’Paketën Office’’ dhe përdorimin e rrjeteve sociale;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike si edhe në komunikim verbal dhe të shkruar;

Si të aplikoni:

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkojnë aplikimin e tyre (CV) më poshtë (submit) dhe/ose hr@elitejobs.org  duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale"

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

Elite Jobs International, është në kërkim të një: Asistente Zyre Detyrat: Asiston kompaninë/zyrën në katër funksione bazë të: Një përshkrim

Full time
Tirane, Albania
Posted 6 muaj ago

Elite Jobs International, is searching for suitably qualified VETERINARIANS for one of our international partners in the United Kingdom.

The Role

Veterinarian Job Responsibilities:

 • Diagnose and treat animals who are sick, injured, or in need of routine care.
 • Advise clients on health, nutrition, feeding, hygiene, breeding, and care.
 • Treat animals medically and surgically, administering prescribing drugs, analgesics, or local/general anesthetics.
 • Determine the presence and nature of abnormal conditions through physical examinations, laboratory, testing, or diagnostic imaging (radiography/ultrasound).
 • Perform surgery, dress wounds, and set broken bones.
 • Perform obstetric and gynecological procedures.
 • Participate in government programs designed to prevent the occurrence and spread of disease.
 • Test animals and inoculate against infectious diseases and notify authorities of outbreaks.
 • Euthanizing animals in a humane manner as and when necessary.

 Candidate Requirements:

Education:

 • Bachelor’s degree majoring in Veterinary Science in an accredited university program.
 • Complete a Doctor of Veterinary Science in an accredited university program.

Experience and Skill Set:

 • 2+ years of post-qualification experience.
 • The ability to score B1 (4 or more in each section in) IELTS UKVI GENERAL TRAINING
 • Excellent communication skills.
 • Kind and caring nature.
 • Calm under pressure.

 If you meet the above criteria, then do not hesitate to apply by uploading your CV in English below or to the following e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability and nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Elite Jobs International, is searching for suitably qualified VETERINARIANS for one of our international partners in the United Kingdom. The

Full time
United Kingdom
Posted 7 muaj ago

Për një nga partnerët tanë ndërkombëtarë, në industrinë e makinave në UNITED KINGDOM/ANGLI, një kompani lider e cila operon prej më shumë se 30 vjet, dhe është duke u zgjeruar për t'u bërë një nga kompanitë më të mëdha në vend, po kërkojmë: Llamarinist Automjetesh/Panel Beater

PAGA VJETORE - £27,000 - £35,000 (në varësi të eksperiencës)

Kjo pagë është për 5 ditë pune me turn 8 orësh

Për orët shtesë ofrohet pagesë ekstra

Orë shtesë të garantuara për ata që dëshirojnë

Kërkesat e profilit:

 • Të keni 1 ose më shumë vite eksperiencë pune si llamarinist makinash;
 • Eksperiencë për: Kryerjen e inspektimeve të automjeteve për të vlerësuar shkallën e dëmtimit; Çmontimi i pjesëve të dëmtuara të automjetit; Riparimi i gërvishtjeve, shenjave dhe dëmtimeve të tjera të trupit të automjeteve dhe zëvendësimi i pjesëve që nuk mund të riparohen; Drejtimi dhe riparimi i llamarinave të makinave;
 • Leje drejtimi e vlefshme e kategorisë B;
 • Niveli i gjuhës Angleze: i/e aftë për të kaluar IELTS UKVI General Training me një rezultat overall B1;
 • Arsim I mesëm;
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • I gatshëm të zhvendoseni sapo të dale viza e punës.

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar, Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkojnë aplikimin e tyre (CV në Anglisht) më poshtë dhe/ose në hr@elitejobs.org duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale"

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Për një nga partnerët tanë ndërkombëtarë, në industrinë e makinave në UNITED KINGDOM/ANGLI, një kompani lider e cila operon prej

Full time
United Kingdom
Posted 8 muaj ago

Positions: Operations Supervisor, Recruitment Supervisor, Interior Designer, and Customer Services Supervisor

HR Management Services

Location: Saudi Arabia

Salary

$ 1700 – $ 2300 depending on the experience and/or the profile of the candidate

Benefits

Accommodation - provided by the company

Transportation - provided by the company

Medical Insurance - provided by the company

Air Tickets - provided by the company

Visa fees - provided by the company

OPERATIONS SUPERVISOR Job details:

Job Objective :

 • Responsible for overseeing and leading the work of a group of people in many instances.
 • Responsible for planning and maintaining the work systems, procedures, and policies that enable and encourage the optimum performance of its people and other resources within a business.
 • Make sure an organization is running as well as it possibly can, with a smooth efficient service that meets the expectations and needs of employees and clients.

Key Responsibilities/Duties

 • Ensure smooth operation through all clients and employees on a daily basis.
 • Coordinate with operation staff and ensure good relationships between clients and the operations department
 • Visit Clients and ensure good relationships to have a more possible business like additional manpower and recommendations. And proper visitation for deployed employees and attending to their requirements and requests.
 • Ensure updates of data of all deployed employees working with all Clients.
 • Support the employee’s problems and supply needful solutions.
 • Approves vacation and final exit plan, and other requests of employees.
 • Other work related to Operations and Administration as per Higher Managements instructions.
 • Formulate business strategy with others in the executive team
 • Implement efficient processes and standards
 • Coordinate customer service operations and find ways to ensure customer retention
 • Ensure compliance with local and international laws (e.g. data protection)
 • Manage contracts and relations with customers, vendors, partners, and other stakeholders
 • Evaluate risk and lead quality assurance efforts
 • Oversee expenses and budgeting to help the organization optimize costs and benefits
 • Mentor and motivate teams to achieve productivity and engagement
 • Report on operational performance and suggest improvements
 • Other tasks as assigned by the Management

Job Requirements

 • Proven experience in supervising HR Operations or similar leadership role
 • Familiarity with all business functions including HR, finance, supply chain, and IT
 • Knowledge of data analytics and reporting
 • Good with numbers and financial planning
 • Outstanding communication and negotiation skills
 • Excellent organizational and leadership ability
 • Analytical mind
 • Problem-solving aptitude
 • Minimum of a Bachelor’s degree or equivalent in business or a departmentally related field.
 • Additional certification will be helpful.
 • Minimum of three (3) years of responsible leadership experience in a management or supervisory position.
 • Specialized training in managing human resources, is preferred.

RECRUITMENT SUPERVISOR Job details:

Job Objective:

Responsible for working closely with our recruiters to manage sourcing, interviewing, and employment processes. With an HR academic background and experience, screening and evaluating candidates are to be performed. Ultimately, recruiting managers will manage our recruitment to ensure we hire qualified employees to meet our company’s current and future needs.

Also, Include:

 • Updating current and designing new recruiting procedures
 • Supervising the recruiting team and reporting on its performance
 • Keeping track of recruiting metrics (e.g. time-to-fill and cost-per-hire)

Key Responsibilities/Duties

 • Update current procedures and design new recruiting procedures (e.g. job application & onboarding processes etc)
 • Supervise the recruiting team and report on its performance
 • Keep track of recruiting metrics (e.g. time-to-hire and cost-per-hire)
 • Implement new sourcing methods (e.g. social recruiting and Boolean searches)
 • Review recruitment software and suggest the best option for company needs
 • Research and choose job advertising options
 • Advise hiring managers on interviewing techniques
 • Recommend ways to improve our employer brand
 • Coordinate with department managers to forecast future hiring needs
 • Stay up-to-date on labor legislation and inform recruiters and managers about changes in regulations
 • Participate in job fairs and career events
 • Build the company’s professional network through relationships with HR professionals, colleges and other partners.
 • Perform other tasks assigned by the management

Job Requirements:

 • Proven work experience as a Recruiting Head or Recruitment Consultant
 • Hands-on experience with Applicant Tracking Systems and HR databases.
 • Knowledge of labor legislation
 • Experience with (phone and in-person) interviews, candidate screening, and evaluation
 • Familiarity with social media and other professional networks
 • Excellent verbal and written communication and team management skills
 • Strong decision-making skills
 • BSc in Human Resources Management or Organizational Psychology

CUSTOMER SERVICES SUPERVISOR Job details:

Job Objective:

Responsible To provide excellent customer service and to promote this idea throughout the organization. The goal is to keep the department running in an efficient and profitable manner, to increase customer satisfaction, loyalty, and retention, and to meet their expectations. It also includes work at various levels, from head office to the front end of the business, and in most cases will be: Helping to develop and implement a customer service policy for an entire organization, Finding ways to measure customer satisfaction and improve services, Managing a team of customer service staff, Handling face-to-face inquiries from customers.

Key Responsibilities/Duties

 • Take ownership of customers’ issues and follow problems through to resolution.
 • Communicating courteously with customers by telephone, email, letter, and face-to-face.
 • Investigating and solving customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by customer service assistants.
 • Developing feedback or complaints procedures for customers to use.
 • Set a clear mission and deploy strategies focused on that mission.
 • Keep accurate records and document customer service actions and discussions.
 • Keep ahead of the company’s developments and apply best practices to areas of improvement.
 • Control resources and utilize assets to achieve qualitative and quantitative targets.
 • Maintain an orderly workflow according to priorities.
 • Meeting with other managers to discuss possible improvements to customer service.
 • Training staff to deliver a high standard of customer service.
 • Leading or supervising a team of customer service staff.

Job Requirements:

 • Proven working experience as a customer service manager, retail manager or assistant manager
 • Experience in providing customer service support
 • Excellent knowledge of management methods and techniques
 • Proficiency in English
 • Working knowledge of customer service software, databases, and tools
 • Awareness of the industry’s latest technology trends and applications
 • Ability to think strategically and to lead
 • Strong client-facing and communication skills
 • Advanced troubleshooting and multi-tasking skills
 • Customer service orientation
 • BS degree in Business Administration or a related field

INTERIOR DESIGNER Job details:

Job Objective:

Seeking an experienced interior designer to join our growing team working on a variety of interesting interior design projects. This is an excellent opportunity for a professional looking to advance their career to the next level with a world-leading organization. Primary duties will include ensuring that all interior design solutions are in accordance with international best practices.

Key Responsibilities/Duties

 • Outline client design objectives.
 • Determine the cost of completion and project requirements in the budgeting phase.
 • Set a timeline for the completion of an interior design project.
 • Review architectural design proposals.
 • Meet with internal clients to determine factors affecting planning interior spaces, such as budget, architectural preferences, purpose, and function.
 • Advise on interior design factors, such as space planning, layout and utilization of furnishings and equipment, and color coordination.
 • Review interior architectural working drawings including furniture plans, dimension plans, wall elevations, wall schedules, floor patterns, reflected ceiling plans, blow-up details, furniture design book, finishing design book, and sanitary design book.
 • Advise on design specifications in the Production Drawings for the contractors.
 • Consult with engineers and the Architects on overall program.
 • Select or design furnishings and select fabrication, installation, and arrangement of carpeting, fixtures, accessories, draperies, paint and wall coverings, artwork, and other related items.
 • Should have market knowledge of the availability of materials.
 • Duties may also include planning and designing interior spaces.
 • Render design ideas in the form of diagrams, drawings, and 3D models.
 • Visit the site to ensure compliance with specifications, approve the quality of materials and work, and advise contractors

Job Requirements:

 • Project management experience.
 • Proven work experience in interior design
 • Bachelor’s. or master’s degree in interior, architecture design, or a related field
 • Knowledge of design software such as AutoCAD, SketchUp, 3D Studio Max, Illustrator, SketchUp, or similar design software.
 • Excellent communication, presentation skills, and artistic vision
 • Ability to work independently and collaboratively
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Strong organizational and project management skills

If you meet the above criteria FOR ANY OF THE 4 POSITIONS ABOVE, then do not hesitate to apply below and/or send your CV in English, to the following e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability, or nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".

Job Features

Job CategoryPunët Jashtë Vendit

Positions: Operations Supervisor, Recruitment Supervisor, Interior Designer, and Customer Services Supervisor HR Management Services Location: Saudi Arabia Salary $ 1700

Full time
Riyadh, Saudi Arabia
Posted 10 muaj ago