Elite Jobs International, është në kërkim të një: Asistente Zyre

Detyrat:

Asiston kompaninë/zyrën në katër funksione bazë të:

 1. Administrative: Asistencë në menaxhimin administrativ të zyrës
 2. Marrëdhënie me publikun: Asistencë  në komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë
 3. Rekrutim: Asistencë në menaxhimin e kanalit të gjetjeve të kandidatëve & klientëve
 4. Marketing: Asiston në përgatitjen dhe postimin e materialeve në rrjetet sociale

Një përshkrim më i detajuar i funksioneve do të diskutohet në intervistë.

Kriteret dhe Aftësitë

 • Arsimi i lartë – preferohet në Menaxhim Biznesi, Shkenca kompjuterike, Informatikë Ekonomike, Juridik dhe të ngjashme.
 • Të ketë mbi 1 vit eksperience pune në pozicione të ngjashme;
 • Të njohë shume mirë të gjuhës Angleze, përbën avantazh nëse dini dhe Gjermanisht;
 • Të zotërojë shumë mirë ‘’Paketën Office’’ dhe përdorimin e rrjeteve sociale;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike si edhe në komunikim verbal dhe të shkruar;

Si të aplikoni:

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkojnë aplikimin e tyre (CV) më poshtë (submit) dhe/ose hr@elitejobs.org  duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale"

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

Elite Jobs International, është në kërkim të një: Asistente Zyre Detyrat: Asiston kompaninë/zyrën në katër funksione bazë të: Një përshkrim

Full time
Tirane, Albania
Posted 4 weeks ago

Elite Jobs International, is searching for suitably qualified VETERINARIANS for one of our international partners in the United Kingdom.

The Role

Veterinarian Job Responsibilities:

 • Diagnose and treat animals who are sick, injured, or in need of routine care.
 • Advise clients on health, nutrition, feeding, hygiene, breeding, and care.
 • Treat animals medically and surgically, administering prescribing drugs, analgesics, or local/general anesthetics.
 • Determine the presence and nature of abnormal conditions through physical examinations, laboratory, testing, or diagnostic imaging (radiography/ultrasound).
 • Perform surgery, dress wounds, and set broken bones.
 • Perform obstetric and gynecological procedures.
 • Participate in government programs designed to prevent the occurrence and spread of disease.
 • Test animals and inoculate against infectious diseases and notify authorities of outbreaks.
 • Euthanizing animals in a humane manner as and when necessary.

 Candidate Requirements:

Education:

 • Bachelor’s degree majoring in Veterinary Science in an accredited university program.
 • Complete a Doctor of Veterinary Science in an accredited university program.

Experience and Skill Set:

 • 2+ years of post-qualification experience.
 • The ability to score B1 (4 or more in each section in) IELTS UKVI GENERAL TRAINING
 • Excellent communication skills.
 • Kind and caring nature.
 • Calm under pressure.

 If you meet the above criteria, then do not hesitate to apply by uploading your CV in English below or to the following e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability and nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Elite Jobs International, is searching for suitably qualified VETERINARIANS for one of our international partners in the United Kingdom. The

Full time
United Kingdom
Posted 2 months ago

Për një nga partnerët tanë ndërkombëtarë, në industrinë e makinave në UNITED KINGDOM/ANGLI, një kompani lider e cila operon prej më shumë se 30 vjet, dhe është duke u zgjeruar për t'u bërë një nga kompanitë më të mëdha në vend, po kërkojmë: Llamarinist Automjetesh/Panel Beater

PAGA VJETORE - £27,000 - £35,000 (në varësi të eksperiencës)

Kjo pagë është për 5 ditë pune me turn 8 orësh

Për orët shtesë ofrohet pagesë ekstra

Orë shtesë të garantuara për ata që dëshirojnë

Kërkesat e profilit:

 • Të keni 1 ose më shumë vite eksperiencë pune si llamarinist makinash;
 • Eksperiencë për: Kryerjen e inspektimeve të automjeteve për të vlerësuar shkallën e dëmtimit; Çmontimi i pjesëve të dëmtuara të automjetit; Riparimi i gërvishtjeve, shenjave dhe dëmtimeve të tjera të trupit të automjeteve dhe zëvendësimi i pjesëve që nuk mund të riparohen; Drejtimi dhe riparimi i llamarinave të makinave;
 • Leje drejtimi e vlefshme e kategorisë B;
 • Niveli i gjuhës Angleze: i/e aftë për të kaluar IELTS UKVI General Training me një rezultat overall B1;
 • Arsim I mesëm;
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • I gatshëm të zhvendoseni sapo të dale viza e punës.

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar, Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkojnë aplikimin e tyre (CV në Anglisht) më poshtë dhe/ose në hr@elitejobs.org duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni.  Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale"

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Për një nga partnerët tanë ndërkombëtarë, në industrinë e makinave në UNITED KINGDOM/ANGLI, një kompani lider e cila operon prej

Full time
United Kingdom
Posted 3 months ago

Positions: Operations Supervisor, Recruitment Supervisor, Interior Designer, and Customer Services Supervisor

HR Management Services

Location: Saudi Arabia

Salary

$ 1700 – $ 2300 depending on the experience and/or the profile of the candidate

Benefits

Accommodation - provided by the company

Transportation - provided by the company

Medical Insurance - provided by the company

Air Tickets - provided by the company

Visa fees - provided by the company

OPERATIONS SUPERVISOR Job details:

Job Objective :

 • Responsible for overseeing and leading the work of a group of people in many instances.
 • Responsible for planning and maintaining the work systems, procedures, and policies that enable and encourage the optimum performance of its people and other resources within a business.
 • Make sure an organization is running as well as it possibly can, with a smooth efficient service that meets the expectations and needs of employees and clients.

Key Responsibilities/Duties

 • Ensure smooth operation through all clients and employees on a daily basis.
 • Coordinate with operation staff and ensure good relationships between clients and the operations department
 • Visit Clients and ensure good relationships to have a more possible business like additional manpower and recommendations. And proper visitation for deployed employees and attending to their requirements and requests.
 • Ensure updates of data of all deployed employees working with all Clients.
 • Support the employee’s problems and supply needful solutions.
 • Approves vacation and final exit plan, and other requests of employees.
 • Other work related to Operations and Administration as per Higher Managements instructions.
 • Formulate business strategy with others in the executive team
 • Implement efficient processes and standards
 • Coordinate customer service operations and find ways to ensure customer retention
 • Ensure compliance with local and international laws (e.g. data protection)
 • Manage contracts and relations with customers, vendors, partners, and other stakeholders
 • Evaluate risk and lead quality assurance efforts
 • Oversee expenses and budgeting to help the organization optimize costs and benefits
 • Mentor and motivate teams to achieve productivity and engagement
 • Report on operational performance and suggest improvements
 • Other tasks as assigned by the Management

Job Requirements

 • Proven experience in supervising HR Operations or similar leadership role
 • Familiarity with all business functions including HR, finance, supply chain, and IT
 • Knowledge of data analytics and reporting
 • Good with numbers and financial planning
 • Outstanding communication and negotiation skills
 • Excellent organizational and leadership ability
 • Analytical mind
 • Problem-solving aptitude
 • Minimum of a Bachelor’s degree or equivalent in business or a departmentally related field.
 • Additional certification will be helpful.
 • Minimum of three (3) years of responsible leadership experience in a management or supervisory position.
 • Specialized training in managing human resources, is preferred.

RECRUITMENT SUPERVISOR Job details:

Job Objective:

Responsible for working closely with our recruiters to manage sourcing, interviewing, and employment processes. With an HR academic background and experience, screening and evaluating candidates are to be performed. Ultimately, recruiting managers will manage our recruitment to ensure we hire qualified employees to meet our company’s current and future needs.

Also, Include:

 • Updating current and designing new recruiting procedures
 • Supervising the recruiting team and reporting on its performance
 • Keeping track of recruiting metrics (e.g. time-to-fill and cost-per-hire)

Key Responsibilities/Duties

 • Update current procedures and design new recruiting procedures (e.g. job application & onboarding processes etc)
 • Supervise the recruiting team and report on its performance
 • Keep track of recruiting metrics (e.g. time-to-hire and cost-per-hire)
 • Implement new sourcing methods (e.g. social recruiting and Boolean searches)
 • Review recruitment software and suggest the best option for company needs
 • Research and choose job advertising options
 • Advise hiring managers on interviewing techniques
 • Recommend ways to improve our employer brand
 • Coordinate with department managers to forecast future hiring needs
 • Stay up-to-date on labor legislation and inform recruiters and managers about changes in regulations
 • Participate in job fairs and career events
 • Build the company’s professional network through relationships with HR professionals, colleges and other partners.
 • Perform other tasks assigned by the management

Job Requirements:

 • Proven work experience as a Recruiting Head or Recruitment Consultant
 • Hands-on experience with Applicant Tracking Systems and HR databases.
 • Knowledge of labor legislation
 • Experience with (phone and in-person) interviews, candidate screening, and evaluation
 • Familiarity with social media and other professional networks
 • Excellent verbal and written communication and team management skills
 • Strong decision-making skills
 • BSc in Human Resources Management or Organizational Psychology

CUSTOMER SERVICES SUPERVISOR Job details:

Job Objective:

Responsible To provide excellent customer service and to promote this idea throughout the organization. The goal is to keep the department running in an efficient and profitable manner, to increase customer satisfaction, loyalty, and retention, and to meet their expectations. It also includes work at various levels, from head office to the front end of the business, and in most cases will be: Helping to develop and implement a customer service policy for an entire organization, Finding ways to measure customer satisfaction and improve services, Managing a team of customer service staff, Handling face-to-face inquiries from customers.

Key Responsibilities/Duties

 • Take ownership of customers’ issues and follow problems through to resolution.
 • Communicating courteously with customers by telephone, email, letter, and face-to-face.
 • Investigating and solving customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by customer service assistants.
 • Developing feedback or complaints procedures for customers to use.
 • Set a clear mission and deploy strategies focused on that mission.
 • Keep accurate records and document customer service actions and discussions.
 • Keep ahead of the company’s developments and apply best practices to areas of improvement.
 • Control resources and utilize assets to achieve qualitative and quantitative targets.
 • Maintain an orderly workflow according to priorities.
 • Meeting with other managers to discuss possible improvements to customer service.
 • Training staff to deliver a high standard of customer service.
 • Leading or supervising a team of customer service staff.

Job Requirements:

 • Proven working experience as a customer service manager, retail manager or assistant manager
 • Experience in providing customer service support
 • Excellent knowledge of management methods and techniques
 • Proficiency in English
 • Working knowledge of customer service software, databases, and tools
 • Awareness of the industry’s latest technology trends and applications
 • Ability to think strategically and to lead
 • Strong client-facing and communication skills
 • Advanced troubleshooting and multi-tasking skills
 • Customer service orientation
 • BS degree in Business Administration or a related field

INTERIOR DESIGNER Job details:

Job Objective:

Seeking an experienced interior designer to join our growing team working on a variety of interesting interior design projects. This is an excellent opportunity for a professional looking to advance their career to the next level with a world-leading organization. Primary duties will include ensuring that all interior design solutions are in accordance with international best practices.

Key Responsibilities/Duties

 • Outline client design objectives.
 • Determine the cost of completion and project requirements in the budgeting phase.
 • Set a timeline for the completion of an interior design project.
 • Review architectural design proposals.
 • Meet with internal clients to determine factors affecting planning interior spaces, such as budget, architectural preferences, purpose, and function.
 • Advise on interior design factors, such as space planning, layout and utilization of furnishings and equipment, and color coordination.
 • Review interior architectural working drawings including furniture plans, dimension plans, wall elevations, wall schedules, floor patterns, reflected ceiling plans, blow-up details, furniture design book, finishing design book, and sanitary design book.
 • Advise on design specifications in the Production Drawings for the contractors.
 • Consult with engineers and the Architects on overall program.
 • Select or design furnishings and select fabrication, installation, and arrangement of carpeting, fixtures, accessories, draperies, paint and wall coverings, artwork, and other related items.
 • Should have market knowledge of the availability of materials.
 • Duties may also include planning and designing interior spaces.
 • Render design ideas in the form of diagrams, drawings, and 3D models.
 • Visit the site to ensure compliance with specifications, approve the quality of materials and work, and advise contractors

Job Requirements:

 • Project management experience.
 • Proven work experience in interior design
 • Bachelor’s. or master’s degree in interior, architecture design, or a related field
 • Knowledge of design software such as AutoCAD, SketchUp, 3D Studio Max, Illustrator, SketchUp, or similar design software.
 • Excellent communication, presentation skills, and artistic vision
 • Ability to work independently and collaboratively
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Strong organizational and project management skills

If you meet the above criteria FOR ANY OF THE 4 POSITIONS ABOVE, then do not hesitate to apply below and/or send your CV in English, to the following e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability, or nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Positions: Operations Supervisor, Recruitment Supervisor, Interior Designer, and Customer Services Supervisor HR Management Services Location: Saudi Arabia Salary $ 1700

Full time
Riyadh, Saudi Arabia
Posted 5 months ago

Great Career Opportunity for ENGLISH TEACHERS based in CHINA

We are Elite Jobs International, we are an Executive Search & HR Consulting Firm, an industry leader not only with local roots but also with international links and a passion for placing the right person in the right job.

For one of our International Partners based in CHINA, we are looking for ENGLISH TEACHERS. Our Partner has different schools in Jilin Province which mostly they are kindergartens or English language centers for young children. On arrival, the teachers will attend a 2weeks training.

Salary band $1400 - $2000 per month

Benefits

 • Free shared apartment  
 • Flight subsidy 
 • Airport picks up.
 • 24/7 Service
 • Free Mandarin lessons
 • Bonus 
 • Legally working visa (Z-visa)
 • Accident medical insurance provided

Requirements

Teachers must meet the following requirements to teach in China:

 • A Bachelor's degree in any field
 • A TEFL certification
 • Previous teaching experience is a plus
 • A clear national Criminal Background Check  
 • A clean bill of health from your doctor in your home country

If you meet the above criteria, then do not hesitate to upload/send your CV in English below and/or e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability, or nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 “On Personal Data Protection”.

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Great Career Opportunity for ENGLISH TEACHERS based in CHINA We are Elite Jobs International, we are an Executive Search &

Full time
CHINA
Posted 5 months ago

Për një nga klientët tanë në GREQI, në Santorini dhe Paros dhe janë të njohur për ushqimin e tyre të shijshëm po kërkojmë:  

KUZHINIER/E & SHEF/E KUZHINE

Paga & Benefitet:

Pagë fillestare prej 1300 - 2500 euro në muaj, në varësi të nivelit të përvojës dhe ekspertizës dhe rritje të saj në bazë të performances;

Bonus dhe Bakshishe sipas skemës

Akomodim dhe Ushqimi falas

Pozicioni

Detajet rreth pozicionit dhe kompanisë do të diskutohen në fazën e intervistës.

Kërkesat e profilit

 • Minimumi 2 vite eksperiencë si kuzhinier/e apo shef/e kuzhine
 • Zbaton udhëzimet HACCP në kuzhinë;
 • Individ pozitiv dhe bashkëpunues;

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme upload cv me poshte dhe/ose ne hr@elitejobs.org duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni. Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale".

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Për një nga klientët tanë në GREQI, në Santorini dhe Paros dhe janë të njohur për ushqimin e tyre të

Full time
Posted 5 months ago

For one of our clients, we are looking for a Remote Web Design & SEO Specialist 

Location: Remote

Responsibilities:

SEO

 • Ownership and strategic direction over complex SEO campaigns with no oversight needed
 • Ongoing optimization efforts to meet campaign objectives, including SEO audits to identify technical issues, keyword research and mapping, metadata development, on-page and website development revisions based on performance targets and client objectives
 • Daily use of reporting, analytics, and trend tools
 • Demonstrate resourcefulness and the initiative to lead advanced SEO and cross-channel digital marketing projects
 • Assist account managers with client communications around organic search knowledge and recommendations to develop and deliver a clear strategic vision to each client
 • Collaborate with the Content team and other subject matter experts as necessary to provide best-in-class multi-channel digital marketing services
 • Contribute to the development of departmental processes and best-in-class deliverables and templates
 • Mentoring less senior team members and practicing knowledge-sharing and collaboration with other departments
 • Contribute to SEO Department meetings with industry news, training & coaching opportunities, and sharing

WEB DESIGN

 • Proven working experience in web programming and SEO
 • Design engaging and responsive web pages.
 • Test and improve the designs of our websites and web software.
 • Maintain the appearance of our websites and software by enforcing content standards.
 • Communicate design ideas using user and process flows, wireframes, and site maps.
 • Preparing website designs and presenting website structure.
 • Establish and promote design guidelines, best practices, and standards.

You must have:

 • 1+ years of experience developing websites with SEO best practices.
 • in-depth knowledge of modern HTML/JavaScript
 • Strong analytical background
 • Strong organizational and communication skills
 • BSc in computer science or a related field

For the right person, this role will provide an opportunity for career progression and regular salary reviews. This is a great opportunity to have high autonomy over the work you do. If you meet the above criteria, then do not hesitate to upload your CV in English below and/or send it to hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability, and nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 “On Personal Data Protection”.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

For one of our clients, we are looking for a Remote Web Design & SEO Specialist  Location: Remote Responsibilities: SEO WEB

Full time, Remote
Posted 6 months ago

Për një nga klientët tanë në GJERMANI, të cilët kanë një rrjet të suksesshëm restorantesh dhe baresh dhe janë të njohur për ushqimin e tyre të shijshëm po kërkojmë:  KUZHINIER/E & SHEF/E KUZHINE

Paga & Benefitet:

Pagë fillestare prej 2500-3500 euro në muaj, në varësi të nivelit të përvojës dhe ekspertizës dhe rritje të saj në bazë të performances;

Bonus dhe Bakshishe sipas skemës;

Orë shtesë sipas legjislacionit përkatës;

Ushqimi falas, ndërsa jeni në turn;

Sigurim shëndetësor shtesë;

Pension sipas skemës së kompanisë.

Pozicioni

Detajet rreth pozicionit dhe kompanisë do të diskutohen në fazën e intervistës.

Kërkesat e profilit

 • Minimumi 2 vite eksperiencë si kuzhinier/e apo shef/e kuzhine
 • Certifikatë 3 vjecare të arsimit professional ose nëse nuk keni një të tillë por keni një datë Termini mund të aplikoni;
 • Zbaton udhëzimet HACCP në kuzhinë;
 • Individ pozitiv dhe bashkëpunues;
 • Niveli i gjuhës Gjermane B1;

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të ngarkoni CV tuaj në Gjermanisht më poshtë (upload) dhe/ose hr@elitejobs.org  duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni. Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 "Për Mbrojtjen e të Dhënave personale".

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Për një nga klientët tanë në GJERMANI, të cilët kanë një rrjet të suksesshëm restorantesh dhe baresh dhe janë të

Full time
Germany
Posted 7 months ago

For our client, a leading PPC Agency, we are looking for a remote PPC (Pay Per Click) Account Manager. 

Location: Remote

Primary responsibilities:

 • Manage all aspects of PPC campaigns for clients in order to drive client growth/success
 • Perform keyword research for PPC campaigns
 • Analyze competitors’ websites and online marketing initiatives
 • Create and manage paid search ad campaigns
 • Manage significant paid search budgets on top-tier search engines (Google & Bing)
 • Prepare monthly PPC campaign reports
 • Consult with clients about their business goals and propose solutions and strategies that meet their needs (primary point of contact for your individual clients)
 • Perform A/B, website usability, and website conversion rate testing with a focus on Conversion Rate Optimization (CRO)
 • Spoken English must be extremely good

You must:

 • 2+ years of Google Paid Ads experience
 • Ideally, experience managing higher-spend clients or a brand account
 • Historical knowledge and direct experience with creating and managing paid search
 • Understanding of constructing and testing ad copy
 • Extensive knowledge of digital marketing
 • Strong analytical background
 • Strong organizational skills
 • Ability to be proactive and entrepreneurial

For the right person, this role will provide an opportunity for career progression and regular salary reviews. This is a great opportunity to have high autonomy over the work you do.

If you meet the above criteria, then do not hesitate to upload/send your CV in English below and/or e-mail address: or hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability or nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 “On Personal Data Protection”.

Job Features

Job CategoryJobs In Albania

For our client, a leading PPC Agency, we are looking for a remote PPC (Pay Per Click) Account Manager.  Location:

Full time, Remote
Posted 7 months ago

Pas përfundimit me sukses te punësimit të grupit të pare të Inxhinierëve të Drenazhimmit po rifillojmë rekrutimet për një nga partnerët tanë ndërkombëtarë, në Londër - Angli, për:

INXHINIERË/SPECIALISTË DRENAZHIMI/DRAINAGE ENGINEERS

Position: Drainage Engineer

Sector: Engineering

Location: London

Length: Permanent

Salary

Salary

£15.47 – £17.68 per hour depending on skill set

Working Hours

48 hours per week minimum

Benefits

Training will be provided

Full-time contract

20 day’s holiday

8 bank holidays

SSP/Pension

Overtime available

Certificate of sponsorship available

Support with accommodation

The Role

 • Drainage & pest control duties involving light civil, excavation, and repair of drainage, jetting, and manhole installation
 • Visit various sites, commercial and private
 • Operate various tools and machinery to clear blockages/drainage issues
 • Drive light commercial vehicles
 • Undergo training for various procedure

Requirements

Previous experience in a similar role would be preferred, but not essential

Candidates with experience construction/handyman industry perform well

Driving license

Must have experience driving light commercial vehicles up to 3.5 tonnes

Hard-working attitude

Physically fit

If you meet the above criteria, then do not hesitate to apply by submitting your CV in English below, and/or send it to the following e-mail address: hr@elitejobs.org

Elite Jobs International, is an ethical agency, as such our adverts do not discriminate with regard to age, race, gender, color, creed, religion, sexual orientation, disability, or nationality. All applications will be treated with complete confidentiality according to Law No. 9887 "On Personal Data Protection".

Job Features

Job CategoryJobs Abroad

Pas përfundimit me sukses te punësimit të grupit të pare të Inxhinierëve të Drenazhimmit po rifillojmë rekrutimet për një nga

Full time
United Kingdom
Posted 8 months ago